درباره ما

 

شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان واعضاء هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

شماه ثبت 1996

تاریخ ثبت 5/2/1377

کد اقتصادی 411183393339

 

 

 

فصل اول

ماده1– نام : شركت تعاوني چندمنظوره کارکنان و اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  و نوع آن تولیدی – توزیعی ( چندمنظوره خاص) است كه در اين اساسنامه به اختصار, ‹‹تعاوني›› ناميده مي شود. شماره ثبت 1996 تاریخ ثبت 5/2/1377 شناسه ملی 10700090547 کد اقتصادی 411183393339

درصورتي كه تعاوني به منظور اشتغال اعضاء تأسيس شود و در امور مربوط به توليدات كشاورزي,دامداري,پرورش و سيد ماهي , صنعتي,معدني, توسعه و عمران شهري روستايي و عشايري, احداث مسكن , توليدات فرهنگي و نظاير اينها فعاليت كند. نوع آن , توليدي, خواهد بود.

        درصورتيكه به منظور تأمين نيازمنديهاي مشترك اعضاء تأسيس شود و در امور مربوط به تهيه و توزيع كالا , تهيه مسكن , خدمات مربوط به اداره مجتمع هاي مسكوني , خدمات صادرات , اداري , آموزشي , بهداشتي درماني , مشاوره اي , اشتغال و ساير زمينه ها براي اعضاء فعاليت كند
, توزيعي , خواهد بود.

درصورتيكه تعاوني بخواهد به هر دو نوع فعاليت بپردازد نوع آن توليدي- توزيعي خواهد بود. درهرحال بايد در جاي خالي حسب مورد عبارت
,توليدي , يا ,توزيعي, و يا , توليدي- توزيعي , درج شود.

ماده2- اهداف تعاوني :

  • ترويج و تحكيم مشاركت , همكاري و تعاون عمومي.
  • تأمين نيازهاي مشترك اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي اعضاء و كمك به تحقق عدالت اجتماعي.
  • ایجاد تحول و توسعه در امر کشاورزی منطقه و کشور با دائر کردن واحدهای پژوهشی – تولیدی و همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی
  • ایجاد اشتغال مولد برای جوانان و فرهیختگان

بندهاي 1و2 اهداف عمومي هستند و تعاوني بايد هدف و يا اهداف اختصاصي خود را متناسب با نوع تعاوني در جاهاي خالي بنويسيد. برخي اهداف اختصاصي عبارتند از : تأمين اشتغال اعضاء , تأمين نيازهاي حرفه اي و شغلي اعضاء , تأمين نيازهاي مصرفي و رفاهي شخصي و خانوادگي اعضاء, تأمين مسكن اعضاء و . . . .

ماده3– موضوع فعاليت : ایجاد و اداره مجتمع – تولیدات تعاونی در زمینه کشاورزی ف دام و طیور و آبزیان شیلات ، بذر و نهال گل وگیاه – جنگل و مراتع و آبخیزداری با استفاده از سرمایه و نیروی کار – مهارت و تخصصی اعضاء و فروش محصولات تولیدی – ایجاد کارگاه ها و صنایع تولیدی و بسته بندی و انجام سایر امور بازرگانی و خدمات عمومی (نگهبانی،پیشخدمتی ،تلفنچی ،تنظیفات ،نامه رسانی ،وامورآبدارخانه ) حمل و نقل ،تعمیرونگهداری ،امورآشپزخانه ورستوران ،باغبانی وفضای سبز،امورتاسیسات،چاپ وتکثیر، تامین نیروی انسانی،با استفاده از کادر مجرب و فنی خود و نیز با دریافت تسهیلات بانکی

همچنین تعاوني مي تواند براي انجام موضوع فعاليت مورد نظر اقدامات ذيل را هم بعمل آورد :

–  اخذ وام قرض الحسنه و ساير تسهيلات اعتباري از منابع بانكي , بانک توسعه تعاون و ديگر مؤسسات مالي اعتباري و اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر.

–  اخذ كمك و هداياي نقدي و غيرنقدي از دولت , اشخاص حقيقي و يا حقوقي.

–  توديع وجود به حساب سپرده بلندمدت و كوتاه مدت در بانكها و يا بانک توسعه تعاون.

– صادرات و واردات انواع کالاها و خدمات مجاز

–  مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت تعاونيها.

– حسب مورد شرکت در مناقصات و مزایده های مرتبط با موضوع فعالیت در دستگاها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی

–  سرمايه گذاري و خريد سهام اتحاديه تعاوني مربوطه و يا ساير شركتها و مؤسسات عمومي , تعاوني و يا خصوصي.

–  مشاركت دادن اعضاء و خصوصاً مديران تعاوني در دوره هاي آموزشي تخصصي براي ارتقاي سطح توليد و خدمات.

تبصره1 درصورتيكه براي انجام هريك از فعاليتهاي موضوع تعاوني, نياز به اخذمجوز از مراجع ذيصلاح قانوني باشد تعاوني مكلف به اخذ آن است.

(حسب موضوع فعاليت تعاوني ممكن است لازم باشد تبصره يا تبصره‌هاي ديگري اضافه‌شود-به‌دفترچه راهنماي موضوع‌فعاليت‌ها مراجعه گردد و تبصره هاي اضافي نوشته شود ).

ماده4 حوزه عمليات تعاوني : سراسر کشور وحوزه بین المللی مي باشد.

(محدوده جغرافيايي فعاليت تعاوني مانند روستا , شهر , شهرستان , استان يا سراسر كشور  نوشته شود).

ماده5 مدت تعاوني از تاريخ ثبت به مدت نامحدود  است.

(مدت تعاوني مي تواند نامحدود و يا براي مدتي محدود تعيين شود, در هر حال در تعاونيهاي مسكن مدت محدود و حداكثر 5 سال خواهد بود.)

ماده6- مركز اصلي عمليات تعاوني شهرستان گرگان  و نشاني آن : گرگان- خیابان پاسداران کوچه استادیوم ورزشی آزادی –مجتمع پاسارگاد – طبقه 4– واحد 44کد پستی 4916676580است.

هيئت مديره مي تواند اقدام به ايجاد شعب و دفاتر نمايندگي در ساير نقاط داخل و خارج از كشور نموده و يا عندالاقتضا در مورد تغيير آن اقدام كند؛ دراينصورت ميبايست موضوع را به مرجع ثبت تعاوني اعلام تا نسبت به ثبت آگهي آن در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران اقدام گردد يك نسخه از آگهي مزبور نيز توسط هيئت مديره بايد حسب مورد به وزارت تعاون و يا اداره كل تعاون استان محل مركز اصلي تعاوني ارسال گردد.

(شهروياروستايي كه اداره امور تعاوني درآن مستقر است بعنوان مركزاصلي تعاوني بايد نوشته شود؛نشاني دفتر مركزي (مركز اداره امور تعاوني) نيز بعنوان نشاني مركز اصلي درج شود.)

ماده7 سرمايه اوليه تعاوني مبلغ 120/000/000 ريال‌است‌كه‌به 1200 سهم 100/000 ريالي منقسم گرديده است که مبلغ 40/000/000 ريال آن نقداً توسط اعضاء‌ پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد اعضاء میباشد.