پخش مواد غذایی وبهداشتی

زعفران درجه نگین مثقالی 53000 تومان
ترشی هفت بیجار 38000 تومان
رب انار ترش 38000 تومان
گردو سبزوار 55000 تومان
عسل طبیعی اسفراین 25000 تومان
آب معدنی بزرگ 1100 تومان
آب معدنی کوچک 530تومان
زغال کبابی کوچک 2700 تومان
زغال کبابی بزرگ 4300 تومان
زغال 5 کیلویی 12200 تومان
ژل آتشزا گوچک 3350 تومان
ژل آتشزا بزرگ 6200 تومان
الکل 450 گرمی 3500 تومان
خیار شور حلبی 10کیلویی ممتاز 87000تومان
خیارشور حلبی 10کیلویی ویژه 69000 تومان
کندی توز خیلی بزرگ 8500 تومان بزرگ 3000 تومان کوچک 2000 تومان
رب شیشه ای تک میوه 12500 تومان

نمایش یک نتیجه